Συμπέρασμα


  •  Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε την αποστολή σας.
  •      Γνωρίσατε πτυχές της καθημερινότητας των ανθρώπων μιας άλλης εποχής, συλλέξατε στοιχεία,   δημιουργήσατε ψηφιακά αρχεία με επιτυχία, συνεργαστήκατε ομαδικά, ανταλλάξατε απόψεις, επισκεφτήκατε το Βυζαντινό μουσείο και είδατε από κοντά τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα αλλά και τον τρόπο ζωής των Βυζαντινών, ψυχαγωγηθήκατε μέσα από τα όμορφα εκπ/κά προγράμματα του μουσείου…
Νομίζω ότι είναι καιρός πια να προγραμματιστεί και η επίσκεψή μας στο ιστορικό – βυζαντινό κέντρο της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης…